Test

Waarom

 Wat

Projectinformatie

 

 

 

 

 

Bij knooppunt Hoevelaken komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Daarom staan er veel files. Na uitvoering van de plannen, zal dit verleden tijd zijn. Dan maakt het klaverblad met krappe bochten plaats voor een nieuw knooppunt in de vorm van een kom met ruime verbindingswegen.

Rijkswaterstaat pakt het knooppunt Hoevelaken aan en verbreedt de aansluitende delen van de A28 en A1. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarmee vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland

Wilt u:

  • een indruk van het projectgebied?
  • uw locatie op de projectkaart zien?
  • weten waar het project staat in het proces tracébesluit?
  • een overzicht van de kalender?

Pak dan het interactieve PDF van het project Knooppunt Hoevelaken erbij! Klik op de afbeelding naar wens en bekijk de bijbehorende informatie op uw gemak in uw browser.  

Wanneer

Planning per jaar *

Wanneer? Mijlpaal
2015 Uitwerking aanbiedingsontwerp
2016 Uitwerking voorkeursalternatief
2017 Start milieueffectonderzoeken
4 oktober – 14 november 2018 Inspraakprocedure ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB)
n.t.b. Vaststelling Tracébesluit (TB)**
n.t.b. Start realisatie**
n.t.b. Openstelling**

** in afwachting van een oplossing voor de stikstofproblematiek.

Documenten

MIRT Overzicht 2021 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

 
Cookie-instellingen