Video: het projectgebied in vogelvlucht

Project Knooppunt Hoevelaken is voor onbepaalde tijd gepauzeerd. Meer informatie over deze beslissing is te vinden in dit nieuwsbericht onder 'Nieuws' op deze website.

Project Knooppunt Hoevelaken gaat over de aanpassing van knooppunt Hoevelaken, de verbreding van de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Leusden en Nijkerk. In totaal gaat het over ruim 30 kilometer wegverbreding. De aanpassingen aan de weg zorgen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid en daarmee voor een betere bereikbaarheid van de regio.

Dat betekent dat er minder sluipverkeer door de dorpskernen en de rondwegen rijdt. Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van de leefbaarheid, doordat er op veel plaatsen geluidschermen worden geplaatst of aangepast.

In deze video nemen we je in vogelvlucht mee over het Knooppunt Hoevelaken van de toekomst.

Tekst video

INLEIDING (00:00 tot 00:47)

Project Knooppunt Hoevelaken gaat over de aanpassing van knooppunt Hoevelaken, de verbreding van de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Leusden en Nijkerk. In totaal gaat het over ruim 30 kilometer wegverbreding. De aanpassingen aan de weg zorgen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid en daarmee voor een betere bereikbaarheid van de regio. Dat betekent dat er minder sluipverkeer door de dorpskernen en de rondwegen rijdt. Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van de leefbaarheid, doordat er op veel plaatsen geluidschermen worden geplaatst of aangepast. 

In deze video nemen we je in vogelvlucht mee over het Knooppunt Hoevelaken van de toekomst.

A28-ZUID (00:48 tot 01:23)

We starten aan de zuidkant, met de A28 ter hoogte van Leusden. De verbreding van de snelweg vraagt om extra ruimte aan de kant van Leusden.

Even verderop komen we aan bij het Valleikanaal. Bij de Barneveldse beek creëren we een betere fiets- en wandelverbinding.

Net ten zuiden van het knooppunt komt er onder de A28 een nieuwe verbinding voor auto’s tussen de Outputweg en de Energieweg. Ook leggen we een nieuw fietspad aan langs de Outputweg.

KNOOPPUNT HOEVELAKEN (01:24 tot 01:50)

We komen aan bij het knooppunt. Je kent het wellicht niet meer terug, want het wordt grondig verbouwd. De kenmerkende klaverbladstructuur maakt plaats voor een kom. De kom-structuur zorgt ervoor dat het verkeer beter door kan stromen. De doorgaande wegen steken door de komranden heen. Alleen de verbinding tussen Zwolle en Apeldoorn blijft als lus – dus als losstaand klaverblaadje – in stand.

A28-NOORD (01:52 tot 02:17)

Na het passeren van knooppunt Hoevelaken gaan we verder richting Nijkerk. Aan de linkerkant van de A28 komen we de Arkemheen polder tegen. Hier leggen we een nieuwe verzorgingsplaats aan, waar automobilisten en vrachtwagenchauffeurs kunnen tanken en rusten. De nieuwe verzorgingsplaats vervangt het bestaande tankstation Hooglanderveen, en biedt meer parkeergelegenheid.

A1-WEST (02:18 tot 02:48)

We vervolgen onze reis op de A1. We beginnen ter hoogte van Bunschoten. Hier komen we verzorgingsplaats Neerduist tegen. Deze moderniseren en vergroten we.

Vlakbij het knooppunt vinden we de Danzigtunnel. Met de aanleg van deze tunnel ontstaat er een nieuwe verbinding tussen Vathorst en bedrijventerrein de Hoef. Hier begint ook de fly-over om vanuit Amsterdam naar Zwolle te gaan.

A1-OOST (02:50 tot 03:40)

Na het passeren van het knooppunt vervolgen we onze weg op de A1 richting Barneveld. Hier maken we de afslag Hoevelaken weer toegankelijk voor verkeer vanuit Amsterdam. Bij Station Hoevelaken wordt het viaduct Stoutenburgerlaan vernieuwd en uitgebreid met een fiets- en een voetpad.

Verder naar het oosten komen we weer een nieuwe verzorgingsplaats tegen, de Nieuwe Middelaar. Deze bevindt zich aan de noordzijde van de A1 en vervangt de Oude Middelaar.

Net voorbij Terschuur vervangen we het viaduct door een nieuw viaduct bij de Stoutenburgerweg. Net ten oosten daarvan vinden we aan de zuidzijde van de A1 ook de laatste verzorgingsplaats, Palmpol. Deze bestaande verzorgingsplaats moderniseren en passen we aan.

CONCLUSIE (03:41 tot einde)

Met onze aankomst bij de aansluiting A1/A30, bereiken we het einde van het projectgebied van Knooppunt Hoevelaken.

Met de aanpassingen aan knooppunt Hoevelaken en de aansluitende wegen zorgt Rijkswaterstaat voor een vlottere doorstroming van het verkeer, met oog voor veiligheid én leefbaarheid. Naast de nieuwe geluidsmaatregelen en sluipverkeer, is er ook veel aandacht voor bos- en natuurcompensatie. Bos en natuur dat verdwijnt, wordt in de regio gecompenseerd.

Meer weten over het project? Neem dan eens een kijkje op onze website www.a28a1knooppunthoevelaken.nl

Disclaimer: in deze video wordt een algemene en globale indruk gegeven van project Knooppunt Hoevelaken op basis van het Ontwerptracébesluit in 2018.

Cookie-instellingen