Voortgang project Hoevelaken

Fotograaf: Edo Dijkgraaf
14-04-2023
3610 keer bekeken

Momenteel is het onderwerp stikstof vaak in het nieuws. Wat betekent stikstof voor de voortgang van project knooppunt Hoevelaken?

Op 5 april deed de Raad van State uitspraak over de ViA15, die ook van belang is voor project knooppunt Hoevelaken. In deze uitspraak heeft de Raad van State aangegeven dat de gebruikte maximale rekenafstand van 25 kilometer aanvaardbaar is.

“Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. Het kabinet heeft deze afstand in 2021 vastgesteld. Maar daarover bestaat discussie, vooral of de afstand wel groot genoeg is voor een volledig zicht op de gevolgen van stikstofneerslag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (5 april 2023) geoordeeld dat deze zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is.” Aldus Raad van State.

Op de onderstaande pagina staat een filmpje waarin dit wordt uitgelegd:

Berekenen stikstof tot grens van 25 kilometer is aanvaardbaar - Raad van State

De minister heeft op verschillende momenten de Tweede Kamer geïnformeerd. Hieronder een opsomming van de meest actuele en voor project Hoevelaken relevante brieven.

Kamerbrief 14 november 2022:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamerbrieven 17 maart 2023:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z04608&did=2023D10888

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z04602&did=2023D10869

Kamerdebat 30 maart 2023:

Op 30 maart is minister Harbers van I&W in debat gegaan met de Kamer naar aanleiding van de kamerbrieven van 17 maart. Dit debat is terug te kijken via de volgende link:

Strategische keuzes bereikbaarheid | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

Hoe nu verder?

De komende maanden brengt het ministerie IenW de te maken afwegingen op projectniveau nader in beeld. Ook bespreekt het ministerie IenW de gevolgen met de regio’s. In aanloop naar het commissiedebat MIRT van 5 juli 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van dit proces.

Zodra er meer bekend is, informeren we u hierover.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen