Projectmanager Christa Kempenaar : ‘Het werk gaat door, maar bijna uitsluitend online’

29-10-2020
6353 keer bekeken

Sinds het coronavirus is de werkdag van Christa Kempenaar, projectmanager bij Rijkswaterstaat voor het project A28 A1 knooppunt Hoevelaken, flink veranderd. Natuurlijk staan overleggen, vergaderingen en gesprekken nog steeds centraal. Maar dan wel bijna uitsluitend online, vanuit huis.

‘Eventjes op de 18e verdieping van het kantoor in Utrecht rondlopen, kijken of er een goede energie hangt. Die sociale input mis je.’

Knooppunt Hoevelaken staat al lange tijd bekend als een van de filekoningen van het Nederlandse wegennet. ‘We stappen daarom over op een ander systeem van afwikkeling van het verkeer’, legt projectmanager Christa Kempenaar uit. Nadat het ontwerptracébesluit voor dit project in 2018 is gepubliceerd, wordt nu hard gewerkt aan het definitieve Tracébesluit. ‘Wat we in deze fase vooral doen, is het beoordelen van de ingediende zienswijzen. Dat waren er 278, met in totaal opgeteld 1.100 unieke zienswijzepunten.’ Is dat veel? ‘Daar gaat het in feite niet om. We beantwoorden deze punten serieus en kijken of we ze kunnen oplossen. ’ De antwoorden op de zienswijzen worden in de Nota van Antwoord tegelijk gepubliceerd als de minister haar handtekening onder het Tracébesluit heeft gezet.

Verbinding

Sinds corona de normale gang van zaken op zijn kop heeft gezet, begint Kempenaar elke werkdag met een online dagstart van een half uurtje met haar projectmanagementteam. ‘Dat was een intuïtief besluit, maar het werkt goed. We bespreken dan zaken die niet per se vergaderpunten hoeven te zijn, maar wel belangrijk. Zo vertel ik dan bijvoorbeeld over een overleg dat ik met de opdrachtgever had. Op deze manier compenseren we het bij elkaar binnenlopen en blijven we sociaal en inhoudelijk die verbinding met elkaar voelen. Ook met de omgeving blijven we in contact, Kempenaar: ‘Begin november hebben we bijvoorbeeld een belangrijk bestuurlijk overleg. Dat doen we natuurlijk het liefst fysiek, maar met de aangescherpte richtlijnen doen we dit ook online.’

Presentaties

Voor goede communicatie is persoonlijk contact nodig. ‘Daarom waren we in september voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek bij elkaar. Natuurlijk geheel volgens de coronarichtlijnen. We hebben toen onze specialisten die zich bezighouden met het Tracébesluit, contract, fasering en stikstof presentaties laten verzorgen.’ Met stikstof is ook meteen een belangrijk aandachtspunt binnen het project Hoevelaken genoemd. Het Tracébesluit zou al klaar zijn geweest, wanneer de rechter geen streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) had gezet. ‘Nu zitten we er nog middenin.’ Tegelijkertijd reageert Kempenaar ook hier nuchter op: het is zoals het is. De vertraging, stikstof en corona maken het werk momenteel ingewikkelder en lastiger, maar nooit vervelend: ‘Als je dat gevoel krijgt, moet je gewoon wat anders gaan doen.’

Speelveld

Een ander terugkerend onderwerp in de werkweek van Kempenaar is het voorbereiden van de aanbesteding voor de uitvoering van het project. ‘Dat wordt een boekwerk van een paar honderd pagina’s. De vorige aannemers, die onafhankelijk van elkaar mee mogen doen, mogen daar vanzelfsprekend geen voordeel van hebben.’ Kempenaar: ’We willen met de nieuwe aannemer alle voorwaarden scheppen om een goed project te draaien.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen