Het Hoevelakense Bos is een stuk natuur rijker

29-10-2020
8899 keer bekeken

De grond rondom de woning van Aart van Wincoop is de eerste plek waar een half jaar geleden werd gestart met bos- en natuurcompenstatie voor het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken.

Van Wincoop kijkt met veel plezier terug op het proces én het resultaat. ‘Vanuit mijn raam zie ik nu de hazen, konijnen en reeën voorbij lopen.’

Rijkswaterstaat compenseert groen dat verdwijnt door de aanleg van het nieuwe knooppunt Hoevelaken. Na intensief overleg met Aart van Wincoop, de eigenaar van de grond, en de gemeente Nijkerk werd besloten de agrarische grond aan de Nijkerkerstraat in Hoevelaken te gebruiken om bos aan te planten. 

Fijne samenwerking

De samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente is zeer prettig verlopen, vertelt Van Wincoop. ‘Natuurcompensatie is weliswaar een verplichting voor Rijkswaterstaat, maar er wordt met veel passie en vakkennis gewerkt – dat was mooi om te ervaren. We zaten er eensgezind in en er werd goed naar elkaar geluisterd. We spraken dezelfde taal.’ Na intensieve afstemming en planvorming, gingen de werkzaamheden in februari 2020 van start. De uiterste deadline van de werkzaamheden ligt op december 2021, maar Van Wincoop liet er geen gras over groeien en inmiddels zijn – op één boom na – alle werkzaamheden al afgrond. 

Wroeten in de grond

Verschralen, bemesten, beplanten en de poel uitgraven: Van Wincoop heeft overal aan meegewerkt. ‘Ik heb altijd kleinschalige agrarische activiteiten naast mijn rietdekkersbedrijf gehad en ik vond het heerlijk om ook nu weer met m'n handen in de grond te wroeten.’ Na een zeer natte periode in februari werd het vanaf april juist heel droog, blikt van Wincoop terug: ‘Het verschralen duurde door de regen vrij lang en de nieuwe aanwas die we in april hebben geplant, moest wegens de aanhoudende droogte vervolgens om de dag bewaterd worden.’

Natuur zien groeien

Maar alle inspanningen – waarbij ook zijn kinderen en kleinkinderen meehielpen – hebben hun vruchten afgeworpen. ‘Ik schat dat 98% van de bomen en planten het gered heeft, een resultaat om trots op te zijn.’ Elke dag ziet de familie Van Wincoop de nieuwe aanplant verder groeien. Ook komen steeds meer wilde dieren op het nieuwe stuk bos af en loopt de poel uit zichzelf vol met grondwater. ‘Het werkt allemaal en het is echt een eer om zo’n stuk natuur vanuit je keukenraam te zien groeien.’

Laaiend enthousiast

Van Wincoop genoot niet alleen van de werkzaamheden, maar ook van het effect op de omgeving. ‘Mensen die langsreden stapten uit hun auto om een kijkje te nemen en een praatje te maken, iedereen was laaiend enthousiast. Het hele dorp profiteert uiteindelijk mee van de vergroening. Op afstand weliswaar, want dit deel van het Hoevelakense Bos is niet toegankelijk voor mensen.’ Na het voorwerk van Rijkswaterstaat, de gemeente en de familie Van Wincoop is het nu aan de flora en fauna zelf om alles in stand te houden. ‘We hebben een zetje gegeven en nu is het belangrijk om de natuur met rust te laten.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen