Projectjurist Marianne Monninkhof: ‘Ik voel me soms net een wandelende encyclopedie’

29-10-2020
8147 keer bekeken

Projectjurist Marianne Monninkhof is al vele jaren bij het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken betrokken. Maar wat doet ze dan zoal? ‘Op juridisch gebied ben ik het geheugen van het project.’

Het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken is een groot project. ‘We verbreden een stuk snelweg van meer dan 30 km lengte en pakken daarnaast knooppunt Hoevelaken aan’, vertelt Marianne Monninkhof, projectjurist bij Rijkswaterstaat. ‘Dan heb je uiteraard met wetgeving te maken. Als projectjurist houd ik me bezig met deze wet- en regelgeving en houd ik in de gaten of we hieraan voldoen.’

Elkaars buren

Monninkhof vertelt dat het bij dit project qua wetgeving gaat om de Tracéwet en de Wet milieubeheer. ‘Je moet het zo zien: de snelweg en de omwonenden zijn elkaars buren. Dat is al tientallen jaren zo en dat is eigenlijk altijd goed gegaan. Vroeger zaten we natuurlijk minder in elkaars vaarwater en konden we goed naast elkaar functioneren. Maar nu komen we elkaar steeds meer tegen: Rijkswaterstaat wil de snelweg verbreden en ook bedrijven en gemeenten hebben zo hun behoefte aan ruimte, bijvoorbeeld om woningen te bouwen. De kunst is om het evenwicht tussen al die belangen zo goed mogelijk te bewaren. De wet- en regelgeving vormt hiervoor de kaders en helpt ons hierbij.’

Belangen wegen

Als projectjurist heeft Monninkhof op dit moment bijvoorbeeld te maken met de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracébesluit (OTB). ‘De verplichting een OTB op te stellen, komt voort uit de Tracéwet. Het OTB voor dit project is in het najaar van 2018 gepubliceerd. Daarna had iedereen 6 weken de tijd om hier een zienswijze op in te dienen, “hier gaan we zorgvuldig mee om”.’ Monninkhof legt uit dat dit betekent dat Rijkswaterstaat elke zienswijze afzonderlijk behandelt en de belangen zo goed mogelijk weegt. ‘Hoe los je het zo goed mogelijk op voor alle betrokkenen? Als we besluiten de zienswijze niet over te nemen in het tracébesluit (TB) – de volgende fase in de Tracéwet – moeten we hier een goede reden voor hebben. Daarom geven we in de Nota van Antwoord, die tegelijk met het TB wordt gepubliceerd, aan wat we met alle zienswijzen hebben gedaan.’ Helaas laat de publicatie van het TB op zich wachten als gevolg van de stikstof problematiek.

Wandelende encyclopedie

Monninkhof omschrijft zichzelf als vraagbaak en adviseur. ‘Ik krijg veel vragen, niet alleen van Rijkswaterstaatcollega’s, maar ook van gemeenten, waterschappen en andere regiopartijen. Bijvoorbeeld of ik een juridisch oordeel wil geven over een bodemsanering op een bepaalde plek of een te plaatsen geluidsscherm. Maar ik geef ook ongevraagd advies als ik vind dat het nodig is.’ Monninkhof noemt het een groot voordeel dat ze al zo lang bij het project betrokken is. ‘Ik zeg wel eens gekscherend dat ik het geheugen van het project ben. Ik voel me soms echt een wandelende encyclopedie. Maar dat is alleen maar heel fijn. Ik ken alle ins & outs en kan zo snel goed een gedegen advies geven over ingewikkelde en minder ingewikkelde kwesties.’

Lezen en schrijven

Overigens doet Monninkhof haar werk niet alleen. ‘Ik ben niet de enige projectjurist bij dit project; ik heb nog 2 collega’s die hetzelfde werk doen, maar dan voor de specifieke onderdelen kabels & leidingen en stikstof. Daarnaast heb ik een counterpart bij Arcadis. Dit ingenieursbureau stelt in opdracht van Rijkswaterstaat het TB op. Alles wat in juridisch opzicht van belang is voor het TB geef ik door aan Arcadis. We werken al 5 jaar intensief samen en kunnen lezen en schrijven met elkaar. Met onze gezamenlijke juridische kennis en ervaring brengen we dit project echt verder.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen