Eerste plek voor bos- en natuurcompensatie project knooppunt Hoevelaken bekend

Op de foto van links naar rechts: Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat, wethouder Wim Oosterwijk (gemeente Nijkerk) en de heer Van Wincoop
17-02-2020
13285 keer bekeken

Rijkswaterstaat (RWS) moet groen dat verdwijnt voor een project compenseren. Na intensief overleg is duidelijk geworden dat de agrarische gronden aan de Nijkerkerstraat in Hoevelaken hiervoor beschikbaar komen. Dit is de eerste plek waar natuur gecompenseerd wordt voor het project.

Donderdag 13 februari werd de officiële openingshandeling verricht door Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat, wethouder Wim Oosterwijk (gemeente Nijkerk) en de heer Van Wincoop, eigenaar van de agrarische gronden. De gronden zullen voor een deel als bos ingericht worden, aansluitend aan het Rijksmonument Landgoed Hoevelaken (Hoevelakense Bos). Het overige deel wordt ingericht als natuur.

"Het Rijksmonument Landgoed Hoevelaken staat steeds meer onder druk. Hoevelaken, Nijkerk en Amersfoort groeien en nu ook Rijkswaterstaat de snelweg gaat verbreden is het goed nieuws dat het Landgoed op juist dit stuk kan worden vergroot”, geeft Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat aan.

Belangrijke eerste stap

De wens om het Hoevelakense Bos uit te breiden en te versterken, is de afgelopen jaren regelmatig en uitgebreid besproken. Het is opgenomen in de ‘Ontwikkelingsvisie de Groene Buffer’, de structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030, het ‘Landschapsontwikkelingsplan (LOP)’ en de Visie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving. Met de realisatie van bos en natuur op de nu nog agrarische gronden is hiermee een eerste en belangrijke stap gezet. De gesprekken over verdere bos- en natuurcompensatie blijven uiteraard onderdeel van het project knooppunt Hoevelaken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen