Schade en nadeel

Alle informatie over belangrijke thema's als geluid, luchtkwaliteit en natuur hebben we op deze pagina gebundeld in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons dan weten.

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met omzetverlies, waardedaling van uw woning of bouwschade. In sommige situaties heeft u recht op een tegemoetkoming.

Overheidsplannen en de daarbij behorende werkzaamheden kunnen naast de beoogde voordelen ook nadelige gevolgen met zich meebrengen. Denk aan tijdelijk verminderde inkomsten of omrijkosten omdat een weg is afgesloten. In bijna alle gevallen valt dit onder het ‘normaal maatschappelijk risico’ en is het nadeel voor uw rekening. Dit geldt ook als u ondernemer bent. Maar wanneer u er naar uw mening onevenredig veel op achteruit gaat, kunt u een verzoek indienen voor compensatie. Daarnaast kunt u te maken krijgen met fysieke schade aan uw woning of bedrijf. In dat geval kunt een verzoek indienen om de schade vergoed te krijgen.

Drie soorten schade of nadeel

Er zijn drie soorten schade of nadeel waarvoor u als burger of bedrijf een compensatie- of vergoedingsverzoek kunt indienen: nadeelcompensatie, planschade en bouwschade. De eerste twee lopen via Rijkswaterstaat. De laatste via de betreffende aannemer.

Nadeelcompensatie

Stel dat uw bedrijf door een wegafsluiting aanzienlijk meer vervoerskosten maakt. Of dat u minder klanten trekt, omdat u een bouwput voor de deur heeft. U kunt dan - mits uw nadeel buiten het normaal maatschappelijk risico valt - een verzoek indienen voor compensatie. U mag de kosten niet al op een andere manier vergoed krijgen, zoals via uw verzekering.

In de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019 zijn de voorwaarden en procedure voor het indienen van een vergoedingsverzoek vastgelegd. Deze vindt u bij de toegevoegde bestanden onderaan deze pagina.

Planschade

Als uw huis of perceel door het project knooppunt Hoevelaken aantoonbaar minder waard wordt, noemen we dit planschade. Ook wanneer u blijvend minder inkomsten heeft door de nieuwe situatie, valt dit onder planschade. Voorwaarde is wel dat u de maatregelen of schade niet had kunnen zien aankomen. In de Wet ruimtelijke ordening staan de precieze voorwaarden voor een vergoeding. U kunt hiervoor ook de procedure van bovengenoemde Beleidsregel volgen.  

Bouwschade

Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor schade die de aannemer maakt. Wel maken we hier in het contract met de toekomstige aannemer duidelijke afspraken over. Zo moet de aannemer voorafgaand aan de start van het werk (gepland vanaf 2020) percelen en bouwwerken naast de werkzaamheden in kaart brengen. We noemen dit een bouwkundige vooropname of nulmeting. Bent u bijvoorbeeld direct aanwonende? Dan komt er een vertegenwoordiger van de aannemer langs om foto’s en een verslag te maken van de staat van uw perceel en woning op dat moment. De aannemer zorgt ook voor een eindmeting na afloop van het project. Zo kunt u schade altijd duidelijk aantonen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.