Natuur

Alle informatie over belangrijke thema's als geluid, luchtkwaliteit en natuur hebben we op deze pagina gebundeld in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons dan weten.

Rijkswaterstaat past een weg(verbreding) zo goed mogelijk in , daarbij houden we rekening met natuur en bos en beschermde dieren en planten.

Beschermde soorten

Uit onderzoek naar beschermde flora en fauna is gebleken dat rondom het project verschillende beschermde diersoorten leven. Bijvoorbeeld vleermuizen maken gebruik van het projectgebied. Bij de realisatie en in de definitieve situatie houden we rekening met deze soorten. Zo worden tunnels of viaducten zo ingericht dat vleermuizen er gebruik van kunnen blijven maken.

Compensatie

Compensatie betekent dat we natuur en bos terug brengen. In eerste instantie zoveel mogelijk in de buurt waar we het hebben weggehaald maar het kan ook zijn dat we dat op andere plekken doen omdat er daar meer ruimte is.

Er zijn drie soorten compensatie: natuur- en boscompensatie en compensatie van de verhoging van de stikstofdepositie.
Natuurcompensatie bestaat uit het verbeteren of ontwikkelen van natuur die door het project (gedeeltelijk) verdwijnt. Deze natuur wordt aangelegd aangrenzend aan gebieden die de NNN status (Natuurnetwerk Nederland) hebben. Na inrichting zullen deze nieuwe gebieden ook de NNN status krijgen.
Boscompensatie houdt in dat gekapte bomen worden gecompenseerd in de vorm van nieuwe bomen en struiken. Bossen kunnen zowel in gebieden met als zonder NNN status worden gecompenseerd.

Stikstof

Het project vergroot de capaciteit van de wegen. Hierdoor zal meer verkeer gaan rijden, niet alleen op de wegen in het projectgebied maar ook daar buiten. Dit extra verkeer leidt ertoe dat de stikstofdepositie in bepaalde gebieden stijgt. De natuur in die gebieden ondervindt negatieve gevolgen van deze stijging. Om deze weg te nemen worden compenserende maatregelen getroffen in de Natura 2000 gebieden de Veluwe en het Naardermeer.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.